top of page

FOTOGRAMETRIA

Digitalització d'alta fidelitat

La fotogrametria és una de les tècniques de digitalització aplicades al patrimoni més versàtils. Consisteix en la reconstrucció de models 3D basats en l'ús de fotografies d'alta resolució. En aquest cas, la metodologia i l'estratègia de captura de les imatges és fonamental per aconseguir models 3D d'alta qualitat. És una bona opció per a digitalitzar obres amb la intenció de:
- Obtenir models 3D per a difusió (museus virtuals, realitat virtual, plataformes en línia, etc.).
- Obtenir ortofotografies per emprar com a base de mapes d'alteració.

- Anàlisi simple d'objectes: amidaments digitals, dibuix de seccions i altres càlculs geomètrics senzills.
- Un primer contacte al món del patrimoni en 3D.

Descobreix en 3D alguns dels nostres models:

Ancla 1

Aprendre'n més:

Ancla 2
Todos los videos

Todos los videos

Els nostres projectes

Ancla 3

Estem treballant per completar aquests continguts. Consulteu-los properament.

bottom of page