top of page

DIGITALITZACIÓ 3D

Una nova dimensió per descobrir

La digitalització 3D d'obres d'art, béns culturals i obres patrimonials obre una nova porta a tot tipus de solucions imaginatives: reproduccions, reintegracions, restauracions virtuals, museus virtuals, anàlisis... Endinsa't en aquesta nova dimensió de la mà dels nostres experts.

Què és la digitalització?

La digitalització és el procés mitjançant el qual es converteix una informació analògica, com podria ser una obra d'art, en contingut digital.

Mitjançant la digitalització podrem treballar amb les obres d'art des d'un ordinador, facilitar-ne la seva difusió i estudi en línia o analitzar-les amb detall.

A Resguard us podem oferir diferents tècniques de digitalització:

- Fotografia digital d'alta resolució amb gestió de color. Llum difusa, llum rasant, llum transmesa, fluorescència UV i IR digital.

- Fotogrametria per a l'obtenció de models 3D fotorealistes.

- Escàner làser amb l'escàner Faro Design ScanArm per a l'obtenció de models 3D d'alta qualitat i precisió geomètrica.

faro-edge-scanarm.png

Resolució i precisió

Descobreix l'escaneig 3D

Ancla 1

Utilitzem l'escàner 3D Faro Design ScanArm 2.5C per a la digitalització d'obres d'art, béns culturals i obres patrimonials. Amb aquest escàner som capaços de capturar des dels detalls més delicats i precisos de la superfície de les obres fins al color de les mateixes. Sense cap mena de dubte és l'opció de digitalització 3D més adient per a projectes on la qualitat importi. A més a més, els números parlen per si sols: l'únic aparell d'escaneig 3D amb certificació ISO amb precisió mínima per sota de les 75 micres i una separació de punts per sota de les 40 micres. Els resultats que aconseguim són inigualables.  Recomanem el seu ús per a:

- Obtenir models 3D d'alta resolució com a "còpies de seguretat", una nova mesura de conservació preventiva.

- Reproducció d'obres d'art amb tecnologia d'impressió 3D i creació de facsímils d'alta qualitat.

- Analitzar la degradació d'obres d'art i patrimonials comparant escanejos 3D en diferents moments al llarg del temps.


- Estudi detallat de la superfície: incisions, gravats, clivellats, pèrdues...

- Reintegracions de pèrdues mitjançant la digitalització i reproducció 3D de zones anàlogues.

- Creació de suports museogràfics o per a l'emmagatzematge d'obres perfectament adaptats a la seva geometria.

- Anàlisi complet d'objectes: amidaments digitals, dibuix de seccions, volums, estudi de la superfície i altres càlculs geomètrics.

Fotogrametria_firma.jpg

Digitalització d'alta fidelitat

Descobreix la fotogrametria

La fotogrametria és una de les tècniques de digitalització aplicades al patrimoni més versàtils. Consisteix en la reconstrucció de models 3D basats en l'ús de fotografies d'alta resolució.

En aquest cas, la metodologia i l'estratègia de captura de les imatges és fonamental per aconseguir models 3D d'alta qualitat. És una bona opció per a digitalitzar obres amb la intenció de:


- Obtenir models 3D per a difusió (museus virtuals, realitat virtual, plataformes en línia, etc.).


- Obtenir ortofotografies per emprar com a base de mapes d'alteració.

- Anàlisi simple d'objectes: amidaments digitals, dibuix de seccions i altres càlculs senzills.


- Un primer contacte al món del patrimoni en 3D.

Ancla 2
bottom of page